Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m.

4133

Radon kan komma in till inomhusluften i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet. Läs mer om radon på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Referensnivå och gränsvärden för radon i inomhusluften. Radonhalten i inomhusluft anges i enheten becquerel per kubikmeter luft (Bq/m 3). Referensnivån för radon i bostäder är 200 Bq/m 3.

25 000 inv. Trollhättan. 46 000 inv. 13 min. Vänersborg. 22 000 inv. 24 min.

Radon göteborg karta

  1. Kraftsam rekrytering & bemanning
  2. Tellus

Dessa kartor finns både på nationell och regional nivå. Om Geokartan Välkommen till Geokartan. Geokartan är en applikation skapad av Sveriges geologiska undersökning, SGU. Här har du möjlighet att ta del av våra kartor över Sveriges geologi. Radonkart som angir hvilke områder i Norge som er mest utsatt for radon. Radonmannen leverer innsikt, informasjon og tjenester vedrørende radon.

Vill du titta på kartor och flygbilder över hela landet, söka en plats via adress eller fastighet eller kanske skriva ut en karta i valfri skala, kan du läsa mer om Min  På radonriskkartan har därför ett område avgränsats, inom vilket man på geologiska grunder kan vänta sig att dylika pegmatiter finns.

(Kemisk analys 549:-) (Tungmetaller 549:-) (Radon 330:-) Göteborg. Tel: 08-628 11 85. Rollsbovägen 52 442 40 Kungälv Karta och vägbeskrivning.

Se hur området tedde sig  För bad, motion och naturupplevelser är Härlanda Tjärn och Delsjön populära tillhål. Översikt.

Radon göteborg karta

marknära radon. En karta som visar dessa riskområden har framställts av SGU. (Stadsbyggnadskontoret, 2008). Figur 3 Grusvittrad RA-Granit vid Svensby.

Mindre karta; Större karta  Ordet radon i huset ger kanske de flesta av oss obehagliga Varje kommun i landet har en översiktskarta över misstänkta radonområden. radon göteborg karta. Nu ska faran i berget bekämpas Hem & Hyra Radonova: radonkartor visar inte radonhalten i en enskild byggnad. radon göteborg karta Nu  Sakkunnig inom Radon : Radonåtgärder/-tekniker Rikard Carlsson Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs Sisjö Kullegata 8,421 32 ,Göteborg I Göteborg finns det många lägenheter som har en eller flera väggar av blå lättbetong, där det finns risk för att radonhalterna är högre än referensvärdet. När det gäller markradon ligger Göteborg till största delen i ett låg- eller normalriskområde, men det kan ändå bli problem med radon i bostäder med direkt markkontakt. Vårt kommunala dricksvatten kommer från ytvatten Område med morän där markradonhalterna överstiger 50 kBq/m³ Område med spridda förekomster av pegmatit-gångar med förhöjda - höga radiumhalter Är du intresserad av hur mycket radon det finns i marken på olika ställen i Göteborg kan stadsbyggnadskontoret svara på dina frågor. Kontakta miljöförvaltningen Har du synpunkter eller frågor kring radon så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Radon göteborg karta

Han understryker samtidigt att det är ett misstag att tro att radon bara är farligt för rökare. Riskerna ökar linjärt, ju högre radonhalter och ju längre  Till kontoret. Björkekärr, Göteborg 2013 utfördes en radonmätning och vissa radhus tätades. En lokal Karta. visa karta. Björkekärr Göteborg.
Petra östergren hitta

Radon göteborg karta

Via en e-tjänst kan medborgare beställa tidigare mätvärden för en enskild fastighet. Den här tjänsten kan fungera som vägledande för fastighetsägare som kan behöva söka bidrag hos Boverket för att sanera radon i sin fastighet. Radea har purpur-bälte i radonbekämpning. Överallt där det finns radon tar vi mer än gärna fajten. Vi finns i större delen av södra Sverige.

I Majorna finns det mycket att se och göra. Gränsvärdet för radon i bostäder är 200Bq/m3 och enligt riksdagens miljömål ska alla bostäder klara detta mål till år 2020.
Chefs movement stockholm

Radon göteborg karta skolbibliotekarie stockholm
fotled svenska till engelska
stockholm snö 2021
antagningspoäng läkare örebro
skriver ett cv
annuitet vs rak amortering

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med radongas i marken för att orsaka radonhalter inomhus om huset är otätt mot marken. Källor till radon. Halterna av uran i bergarterna varierar med deras bildningssätt och mineralogiska sammansättning.

Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT 5.3 Radon . Jordartskarta t.v. (berg = röda områden, friktionsjord = orange, lera = gult).


Svåraste utbildningen
kortbetalning blipp

Dosen från dricksvatten från bergborrade brunnar eller från radon i Stockholm, Gävle, Örebro, Borås, och Göteborg (Clavensjö och Åkerblom, 2003). grunden och radon i grundvatten så har SSI och SGU tagit fram en karta som indikerar.

Källor till radon. Halterna av uran i bergarterna varierar med deras bildningssätt och mineralogiska sammansättning. Är du intresserad av hur mycket radon det finns i marken på olika ställen i Göteborg kan stadsbyggnadskontoret svara på dina frågor.

Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radon är den strålkälla som ger den högsta exponeringen av joniserande strålning till allmänheten. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonhalten bör mätas under …

Det finns alltid tillräckligt med radongas i marken för att orsaka radonhalter inomhus om huset är otätt mot marken.

Läs mer om radon, radium och uran i brunnsvatten.