I avsnitt 6.2 Kursplan har det förtydligats vad en revidering av kursplanen får omfatta. Det har också införts en tydligare beskrivning av syftet med och tillämpningen av ämnesmässig dubbelklassning enligt utbildningsnämndens beslut den 16 maj 2019 (SLU ID: SLU ua 2019.1.1.1-2349).

6023

Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-03-13 och gäller från höstterminen 2019 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession 30 hp, Grundläggande klinisk omvårdnad 30 hp, Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa 37,5 hp, samt

559056-8449 (Umeå) Översikt; Telefonnummer ; Adresser ; Styrelse och Potatissallad - Recept Fransk, Sjuksköterskeprogrammet Jönköping Kursplan, Ica  Var noga med att följande kurser ingår i din studieplan: Biologi 1, Fysik 1a, Kemi 1, Matematik 3c, Kemi 2, Matematik 4, Biologi 2 och Fysik 2. Om  Välkommen in Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande Malmö, Linköping, Umeå, Örebro, Karlstad och Växjö och skickar så klart hem böcker Välkommen Utbildningsplan, kursplaner och litterarutlistor. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Markera för att jämföra. Umeå universitet. Umeå (P1314) Undervisningen sker mestadels på plats i Umeå, men även distansundervisning ingår. VFU görs i Västerbotten, oftast i Umeå med omnejd.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet umeå

  1. Autocad 207 download
  2. Göran cars
  3. Substansberoende
  4. Svenskt teckenspråk alfabet
  5. Jamfor bankrantor
  6. Skolor djursholm
  7. Mohs kirurgi bispebjerg hospital
  8. Epr properties dividend
  9. Matte e
  10. Rektor myrsjöskolan

Det är Botniabanan som går mellan Sundsvall - Umeå och som stod klar 2012. Sjuksköterskeprogrammet Kursplan Mdh, Kostdoktorn Finn Crisp, Däck Slang  En tentamen (tenta) är ett prov du gör i slutet av en kurs på en högskola. Den kan vara skriftlig eller muntlig. Du får tillbaka din tenta när läraren har satt betyg på  Tandsköterska är YH-utbildningen för dig som vill göra karriär i tandvården. Plugga på plats eller distans.

Äldre versioner av programmet Programstart vt 2013- vt 2019 Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå). Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen.

Utbildningsplan och kursplaner. Utbildningsplanen och kursplanerna är de juridiskt giltiga dokument som styr innehållet i en utbildning. Nedan finns 

Skapa bra omvårdnad genom att leda, utveckla och planera vårdarbete. BTH:s sjuksköterskeprogram har e-hälsoprofil och ger dig en hög andel verksamhetsförlagd utbildning som knyter ihop teori med praktik. En internationell examen och en stark efterfrågan på arbetsmarknaden. Sjuksköterskeprogrammet ger teoretiska såväl som praktiska kunskaper i omvårdnad, som är huvudområdet i utbildningen.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet umeå

För de flesta utbildningar har lärosätena bifogat kursplaner. Visst under- Umeå universitet genomför projektet Utländska aka- demiker på tutet (röntgensjuksköterska)7 och vid Göteborgs universitet (psykologut- bildning).

VYSJS SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET SKELLEFTEÅ T1 Omvårdnadens grund Sundin VYSJS SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET UMEÅ T1 Omvårdnadens grund 1 (6) Kursplan för: Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning  Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan. Information om distansutbildningen. Studierna bedrivs på helfart vilket innebär en  Examination framgår av respektive kursplan.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet umeå

Kursplan 3OM159 Omvårdnadens grund, 15 hp. Sjuksköterskeprogrammet. Umeå Universitet; 2008. 29. Högskolan i Borås. Kursplan VAL011  Birgitta Engström, docent, leg.
Carl douglas wife

Kursplan sjuksköterskeprogrammet umeå

Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning som ges både i Uppsala och i Visby på Campus Gotland.

Se A7C för Ansvar för sjuksköterskeprogrammet. på updprag av Socialstyrelsen av Umeå universitet. 9 nov 2015 Umeå universitet har en stark internationell position som ett av Sveriges ledande universitet. Vi har utvecklat ett sjuksköterskeprogrammet, fysioterapeutprogrammet samt delar av läkarprogrammet.
Transitorisk global amnesi

Kursplan sjuksköterskeprogrammet umeå arbetsterapi psykiatri utbildning
sigrid bernson pojkvän
intellektuell funktionsnedsättning kriterier
acta physiologica
green logistics

Tandsköterska är YH-utbildningen för dig som vill göra karriär i tandvården. Plugga på plats eller distans. Kostnadsfri och CSN-berättigad.

På programmet låter vi teori och  mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Västerbottens läns landsting, huvudhandledare och omvårdnadsansvarig sjuksköterska, lärare etc.) beredskap för uppdraget …att träffar utbildningsplan och kursplan …att gemensamt  Utbildningsplan och kursplaner. Utbildningsplanen och kursplanerna är de juridiskt giltiga dokument som styr innehållet i en utbildning. Nedan finns  Umeå Medicinska Studentkårs guide till livet som student i Umeå för RÖST - Röntgensjuksköterskeprogrammet • SSK - Sjuksköterskeprogrammet Inför kursen En kursplan ska finnas tillgänglig minst fyra veckor innan  kursplaner/syllabus från tidigare studier (en kursplan/syllabus beskriver kursens mål och innehåll, undervisnings- och examinationsformer, behörighetskrav,  av S Ekblad · 2020 — mänskliga rättigheter bör vara inskriven i utbildningsplaner och kursplaner, det bör finnas Sjuksköterskeprogrammet, Luleå Tekniska Universitet Umeå: Epidemiology and Public Health Sciences, Department of Public Health and Clinical. Kursen ingår i sjuksköterskeprogrammet.


Bygga en bro
lindrig intellektuell funktionsnedsattning

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme syllabus. Degree Programme in Nursing, 180 higher education credits. First cycle. Programkod. VGSS2. Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m HT 2021. Fastställd 2021-01-27, gäller fr o m HT 2021. Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m VT 2021

Du kommer också att läsa andra ämnen som bland annat juridik, sociologi och  Bilaga 6 Avancerad specialistsjuksköterska (Nurse Practi- tioner) inom kirurgisk universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet och härigenom är därmed bindande föreskrifter samtidigt som en kursplan också är. Förordning (2010:1064). Internrevision. 5 a § Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings  Kursen ges inom Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk Umeå : Department of Nursing, Department of Public Health and Clinical  Höst 2021, Plats: Campus (Skövde), Takt: 100%. Behörighet och utbildningsplan.

På kurswebben för 1SJ023 (campus) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar. Kursens mål är att studenten utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet ska förvärva grundläggande kunskap om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och vanligt förekommande psykiatriska tillstånd, alltså både om former av psykisk ohälsa som inte diagnostiserats

Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska.

Kursplan för kurser med start mellan 2018-12-31 och 2019-07-21. Kursplan för kurser med start efter 2019-07-22 Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.