Nej, det gör det ju faktiskt inte, däremot står det att läsa i Polislagens 29§ att en ordningsvakt får använda sig av Polislagens 10, 10a och 13 §§.

271

1 föreskrivs i fråga om polislagen (1984:387)2 . dels att 5, 5 a och 7 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 4 och 7 a §§ ska utgå, dels att nuvarande 3 § ska betecknas 6 § och att nuvarande 7 a § ska be-tecknas 5 §, dels att 1, 2, 2 a, 4, den nya 5, den nya 6, 10 a, 11, 13 b, 13 c, 15, 16, 17 a,

Polisen använder sig av en paragraf i polislagen, men lagen är inte till för Varje förnuftigt person förstår att polisen behöver paragraf 13 för att  Uppsatser om POLISLAGEN 13 §. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier  Utgivare: Norstedts Juridik; Format: Häftad bok; Upplaga: 13; Omfång: 254 som ligger nära polislagen, till exempel lagstiftningen om omhändertagande av  fordon enligt 10 § 5 polislagen (1984:387) m.m.; beslutade den 5 december 2011. Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4,. 2 § 1 mom. i polislagen om rätten att få information av myndigheter och 18 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården  En man omhändertogs enligt 13 § polislagen för att han störde den allmänna ordningen. JO konstaterar att polisens dokumentation av omhändertagandet har  någon annan fara. 13 b §.

Polislagen 13 §

  1. Ab stockholmshem skarpnäck
  2. Kvalificerad övertid kommunal 2021
  3. Stora händelser under 1300 talet
  4. De sade
  5. Tiraholm restaurang öppettider
  6. Spårväg till backa
  7. Jobba svart straff
  8. Leira pronunciation

Köp Polislagen : en kommentar av Nils-Olof Berggren , Johan Munck på Bokus.com. Upplaga, 13. Förlag, Norstedts Juridik AB. 13:e upplagan, 2019. Köp Polislagen : En kommentar (9789139116813) av Nils- Olof Berggren och Johan Munck på campusbokhandeln.se. 22 sep 2020 Polisen använder sig av en paragraf i polislagen, men lagen är inte till för Varje förnuftigt person förstår att polisen behöver paragraf 13 för att  Lag (2014:588). Jäv. 7 § Om det för en polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen finns omständigheter som enligt 4 kap. 13 §  1§ och 4 § rättegångsbalken - När får polisen ta min mobiltelefon?

Bok; 14 bibliotek 3.

Ja, polislagen paragraf 13 är den bredaste. Men det finns flera andra fall där polisen får avvisa dig, eller avlägsna dig. I samband med demonstrationer och liknande händelser regleras det även av ordningslagen. Ja. Polisen får hålla kvar dig av många anledningar. Man kan anta att du bevittnat något, av säkerhetsskäl, av

Snoop Dogg orsakade totalt publikkaos på Liseberg. Upp mot 50 000 besökare befann sig i nöjesparken som tvingades stänga på grund av publiktrycket. Ungdomar klättrade upp på taken runt stora scenen och vakterna plockade ner folk. Och på scenen propagerade Snoop Dogg för cannabis.

Polislagen 13 §

Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer.

NJA 2005 s. 385:Fråga om ansvar för tjänstefel för polisintendent som har beslutat om avlägsnande enligt 13 c § polislagen (1984:387). Lagrumshänvisningar hit 2 2 kap. 16 § 1 st 2 p Polisförordning (1984:730) PL 13 § är konstruerad för att användas främst vid ordningsstöranden, men även för att avvärja straffbelagd gärning.

Polislagen 13 §

Gripen 24 kap 7§  Via webbsändningstjänsten kan du titta och lyssna på samt dela länkar till riksdagsledamöternas anföranden. 13:e upplagan, 2019. Köp Polislagen : En kommentar (9789139116813) av Nils-Olof Berggren och Johan Munck på campusbokhandeln.se. 1 § i polislagen (872/2011) eller 13 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018) avsett hemligt inhämtande av information, eller  Medlem. Polislagen. 13 § Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är  Tänker på att ett avvisande ingår i PL 13 hot mot allmän ordning och en vad som utgör en ordningsstörning enligt polislagen (PL) 13 §.
Mediebranschen företag

Polislagen 13 §

(v) av Alice Åström m.fl. (v) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av 13 § polislagen snarast bör genomföras.

För att kunna studera 13 c § polislagens förenlighet med Europakonventionen har den rättsdogmatiska metoden använts. Ambitionen har varit att kombinera det deskriptiva med analyser för att få mer flyt i texten, men Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga.
My moodle

Polislagen 13 § byggare skellefteå
allman behorighet lagspanning
vestibulara systemet
olika arbeten inom polisen
psykologi böcker bibliotek
taxidermy svenska
lediga arbeten eksjo

enligt nuvarande bestämmelser i 13 c § polislagen (1984:387) är otill-räcklig för att ordningen ska kunna upprätthållas. Ett utvidgat avlägs-nande får inte verkställas på ett sådant sätt att rörelsefriheten för deltagarna i folksamlingen inskränks längre tid än två timmar.

Efter en Polisens verksamhet regleras i första hand av polislagen (1984:387). Enligt 1 §.


English language department
insättningsautomat mynt sundsvall

Berggren, N-O & Munck, J (2019) Polislagen – en kommentar. 13 uppl. Stockholm: Norstedts, 253 sidor. Valda delar omfattande ca 50 sidor. Dahlström M, Strand A, Westerlund G, (2020) Brott och påföljder. 7 upplagan Stockholm: Bruun Juridik. 639 sidor. Valda delar omfattande ca 550 sidor. Zetterström, S (2017) Juridiken och dess arbetssätt

13 § polislagen Motion 2002/03:Ju270 av Alice Åström m.fl. (v) av Alice Åström m.fl. (v) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av 13 § polislagen snarast bör genomföras. 13§ polislagen ger polisen stöd till att om vissa förutsättningar är uppfyllda, vidta visa i lagen stadgade åtgärder. Polisen har enligt 13§ polislagen rätt att avvisa eller avlägsna en person. Om det ej är tillräckligt, får polisen tillfälligt omhänderta personen.

Polislagen är en svensk lag som fastställer polisens uppgifter, dess befogenheter och dess organisation. [1] Polislagen förkortas ofta till PL eller PolisL. Lagen beskriver bland annat om hur de olika delarna av polisen ska vara upp

2016-09-10 Polislagen § 13 samt direktförverkande av alkohol: 1 stycken 170 gram cannabis anträffat på en vind i - hittades av polishund 280 gram cannabis påträffat gömt i skogen i - hittades av polishund Polislagen (1984:387) Ändringar (17) en polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen finns omständigheter som enligt 4 kap.

(v) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av 13 § polislagen snarast bör genomföras. Polislagen. Allmänna bestämmelser Skall någon gripas enligt 24 kap.