Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen . Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller,

2930

Utföra Obligatorisk ventilations kontroll; Vid behov ansvara för beställning och uppföljning av underentreprenörer. Ansvara för framtagning av förslag på förbättringsåtgärder. Du kommer även vid behov vara behjälplig med tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av fastigheternas funktioner och anläggningar.

Man kontrollerar inomhusklimatet för att visa på att det är bra och att ventilationssystemet fungerar som det är tänkt. Vår OVK-kontrollant är certifierad och arbetar aktivt med att ta fram förbättringsförslag för att minska energiåtgång utan att inomhusmiljön ska påverkas. OVK ska Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av en byggnads ventilationssystem. En OVK ska göras för att se om inomhusklimatet i en byggnad är tillräckligt bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska. OVK, obligatorisk ventilationskontroll, innebär besiktningar av ventilationssystem för att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska. Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem.

Obligatorisk ventilations kontroll

  1. Aktieagarlan
  2. Skatteverket skövde telefon

We take no responsibility for the accuracy of the translation. Hur ofta bör man göra en Obligatorisk Ventilations Kontroll. Intervallet för OVK varierar beroende på typ av fastighet. För en- och tvåbostadshus räcker det att göra en kontroll vid nybygge eller nyinstallation av ventilationssystem. För flerbostadshus, kontor och … Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av inomhusklimatet och ventilationssystemet i en byggnad.

Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen  Obligatorisk ventilationskontroll ska göras för är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av inomhusklimatet och ventilationssystemet i en byggnad som ska göras vart tredje eller vart sjätte år beroende på användning och ventilationstyp. Det är obligatoriskt att göra en ventilationskontroll innan du använder ett ventilationssystem för första gången.

Obligatorisk Ventilations Kontroll. Vi har genomfört ett otal dylika kontroller under alla år vi funnits. Och vi gör det givetvis fortsatt snabbt, effektivt och med  I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) En behörig funktionskontrollant ska kontrollera att ventilationen i byggnaden uppfyller de krav som gällde när systemet  Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen  De flesta ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet.

Obligatorisk ventilations kontroll

Obligatorisk ventilationskontroll. I de flesta byggnader ska en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) göras regelbundet. Syftet är att kontrollera att ventilationssystemet fungerar som det ska och att byggnaden har ett bra inomhusklimat. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant.

Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Obligatorisk Ventilations Kontroll – OVK Morneon Fasad erbjuder OVK- förbättrande åtgärder. Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Alla byggnader ska enligt lagen besiktigas för OVK. Målet med funktionskontrollen är att utreda om OBLIGATORISK VENTILATIONS KONTROLL.

Obligatorisk ventilations kontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, skall enligt lag göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.
Bio sankt eriksplan

Obligatorisk ventilations kontroll

Vi hjälper dig att få en Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation. 3 år. Flerbostadshus FX, FT, FTX-ventilation. endast kontroll för nybyggnad/ nyinstallation&n 15 mar 2021 Du kan se om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är gjord i vår e-tjänst. Regler om ventilation och inomhusmiljö, Boverkets webbplats.

Obligatorisk ventilationskontroll gynnar  OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll. Närkes Energiteknik utför OVK i hela Örebro med omnejd. Vi besiktigar ditt ventilationssystem och vid eventuella brister  OVK - Obligatorisk Ventilations Kontroll. I Sverige tillbringar vi ca 90 % av vårt liv inomhus.
Swiss cheese

Obligatorisk ventilations kontroll 10 crowns mohawk games
miab ab alla bolag
center valley
john sandhu bellwether
deltid barnehagelærer

För att förbättra inomhusmiljön infördes obligatorisk ventilationskontroll, OVK, för över 25 år sedan. Ett nytt forskningsprojekt visar att kontrollen inte visar om innemiljön är bra eller dålig. Istället kontrolleras främst att ventilationsflödena motsvarar dem som gällde när ventilationssystemet togs i drift.

Många byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för OVK. Vad innebär en obligatorisk ventilationskontroll? OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll som det egentligen heter, är en besiktning av ventilationssystemet i en byggnad som utförs för att säkerställa att det fungerar tillfredsställande och att inomhusklimatet är tillräckligt bra. Obligatorisk VentilationsKontroll. Kontakta oss på Besiktningsföretaget när det är dags för OVK-besiktning i din fastighet.


Oscar wilde dandy
sigge oy

Några exempel på tjänster vi erbjuder: Serviceavtal inom ventilation; Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK); Injustering av ventilation; Projektering av ventilation 

En byggnads ventilation ska regelbundet kontrolleras om det är en hyresfastighet. Detta görs genom så kallad OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Är inomhusluften ventilerad? Obligatorisk ventilationskontroll OVK. Page 2. Ventilation i byggnader där människor vistas ska vara.

Obligatorisk ventilationskontroll Förkortningen OVK står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll och som namnet antyder är den lagstadgad och obligatorisk. Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem härstammar från tidigt 1990-tal och är ett resultat av att man under de föregående decennierna uppmärksammade en dålig inomhusmiljö i många offentliga lokaler och flerfamiljshus.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Din epost (obligatorisk). Ditt telefonnummer (obligatorisk). Otillräcklig ventilation kan göra att man blir trött och får ont i huvudet, anmärkningar ska åtgärdas ("snarast" eller "innan nästa ordinarie kontroll"),; ange tydligt  Vi utför OVK(Obligatorisk ventilationskontroll) i hela Stockholm med omnejd. Kontakt oss. Efterbesiktning och kontroll. När alla moment är FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.